Cenník vystúpení

Vystúpenie pre škôlky a školy

Vystúpenia na rodinných oslavách

Vystúpenia na verejných podujatiach

 

Cena za vystúpenie: od 130€